Extra nieuws zonder Powerpoint

In overeenstemming met de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 6 mei 2020 ziet Wandelsport Vlaanderen vzw zich genoodzaakt alle wandeltochten van clubs die tot de federatie behoren tot 31 juli 2020 te annuleren.

Omdat heel wat clubs geen enkel risico willen of durven nemen met betrekking tot de gezondheid van de eigen medewerkers of op huidig ogenblik weinig medewerkers bereid vinden, kunnen de clubs gratis annuleren tot en met 31 augustus 2020.   

Maar dat betekent niet dat onze clubs helemaal niks kunnen doen. We willen hierbij uitdrukkelijk verwijzen naar een aantal initiatieven die bepaalde clubs nemen ten behoeve van hun leden om ze te prikkelen om verder te wandelen en om het contact met hen levendig te houden. Zo hebben we weet van een club die in samenwerking met de stad een parcours heeft uitgepijld en hiervoor de toelating bekwam om de pijlen daar gedurende langere tijd te laten hangen zodat de leden dit parcours kunnen bewandelen. Andere clubs zetten wandelingen voor de clubleden op hun website en nog een andere club daagt de leden uit om in clubkledij wandelingen te ondernemen en daarbij foto’s door te sturen voor publicatie in het clubblad of website/facebookpagina van de club.

We krijgen ook regelmatig vragen van clubs in verband met de heropstart van onze wandeltochten en vooral hoe die georganiseerd moeten worden. Ook voor ons is het nog gissen naar de intenties van de Nationale Veiligheidsraad maar zeker is dat de tochten bij een heropstart qua organisatie niet zullen kunnen verlopen zoals we die tot nu toe gewoon waren. Wat we wel met zekerheid weten, is dat bij een heropstart de sociale afstand van 1,5 meter, mondmaskers en handhygiëne de sleutelwoorden zullen zijn want dat blijft een constante in de communicatie van de regering.

Wat voor de federatie zelf een constante blijft is dat heel veel clubleden en clubmedewerkers tot de risicoleeftijd behoren.

We zullen die beide factoren moeten betrekken wanneer we groen licht krijgen voor een heropstart en ons daarbij realiseren dat dit groen licht eigenlijk nog een hele tijd fel oranje zal blijven. Voor alle duidelijkheid, dat groen licht is er nog niet en het is vandaag ook niet te voorspellen wanneer we groen licht zullen krijgen.

Boete-door-rood-licht-rijden-doet-flink-pijn-in-de-portemonnee

We leggen hierbij reeds een aantal vragen voor die de clubs zichzelf zullen moeten stellen en die hen misschien meer inzicht zullen verschaffen in de problematiek. Vragen stellen is ze vaak ook beantwoorden. De federatie van haar kant zal antwoorden formuleren van zodra de regering meer concrete uitspraken doet over de sportactiviteiten.

 • Is het mogelijk om in een eerste fase van een zeer prille heropstart wandeltochten op een andere manier aan te bieden. Bijvoorbeeld enkel met voorinschrijvingen, zonder horeca, gelimiteerd tot het toegelaten aantal deelnemers (nog te bepalen door de overheid) waarbij bijvoorbeeld een inschrijvingssom van 10 € wordt gevraagd voor leden en 12 € voor niet-leden (clubs kiezen uiteraard zelf de sommen maar er moet minstens een halve euro korting worden geboden aan leden). In die som is dan de bevoorrading inbegrepen die door de club wordt aangekocht. Op die manier kan er voor gezorgd worden dat de deelnemers enkel de startzaal moeten betreden voor een aantal basisvereisten zoals toiletten, scanning en afstempeling. De federatie kan de clubs indien gewenst een betaalsysteem voor de voorinschrijvingen ter beschikking stellen. Hou er rekening mee dat er een kleine som betaald moet worden per inschrijving. Maar dat kan in de vraagprijs worden opgenomen naar de deelnemers toe. Op het moment dat we de mogelijkheid krijgen om effectief te organiseren, zal deze kostprijs medegedeeld worden.
 • Indien clubs eigen creatieve ideeën voor een heropstart hebben bedacht die rekening houden met alle beperkingen van de sociale afstand en dergelijke, gelieve deze aan de federatie mee te delen. We willen die creatieve oplossingen graag ook kenbaar maken aan de andere clubs zodat alle wandelaars weer op een veilige manier hun favoriete sportieve bezigheid binnen een sociaal kader kunnen beoefenen.

Indien bovenstaande niet kan worden aangeboden, dan moeten clubs zich zeker volgende vragen stellen:

 • Vindt de club voldoende medewerkers bereid om in deze onzekere tijden te helpen?
 • Zien de medewerkers het zitten om een hele dag met een mondmasker hun taak te vervullen? Zien de medewerkers die met geld omgaan het zitten om een hele dag met handschoentjes te werken?
 • Ziet men het zitten om meerdere personen achter bepaalde bedieningsposten te zetten. Vier personen achter de bar?
 • Is het verantwoord om producten te verkopen waarvoor meestal rijen staan aan te schuiven (pannenkoeken, wafels, oliebollen, …). Zo’n rij met anderhalve meter tussen, dat strekt tot buiten maar intussen moeten wandelaars naar binnen en buiten kunnen. Anderhalve meter tussen de wachtende rij en de wandelaars die aankomen en vertrekken?
 • Vooral aan de damestoiletten staat er meestal een rij wachtenden. Ook weer hier moet er anderhalve meter tussen. Hoe vermijdt men in eerste instantie de rijen? Kan die rij buiten de effectieve startzaal worden gehouden? Gaat die rij ook de toegang tot de herentoiletten niet beletten? Ook hier moet weer anderhalve meter gegarandeerd worden. Als we de vaak smalle gangen van de toiletten onder ogenschouw nemen, dan denken we dat dit geen evidentie wordt.
 • Er is in dezelfde startzaal ook nog eens een probleem van wachtenden aan de inschrijving/scanning. Ook die rij mag niet de rest van de bruikbare ruimte in de startzaal hypothekeren
 • Kan men evenveel stoelen en tafels in de startzaal en de rustposten zetten als vroeger wanneer er 1,5 m tussen elke wandelaar moet zijn?
 • Daar bovenop komen ook nog eens punten met handpompzeepjes en handgels op strategische plaatsen. Ook hier moet men vermijden dat er teveel personen rond die punten verzamelen en de afstand niet respecteren.
 • Laat de club wandelaars toe die zich zonder mondmasker aanbieden?
 • Zien de clubs het zitten om busreizen te organiseren naar wandeltochten van andere wandelclubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen? Anderhalve meter op een bus betekent de capaciteit van een halve bus. Zijn clubs bereid om een volle bus te betalen voor halve capaciteit? Zal men de leden kunnen bedwingen om bij aankomst niet allemaal tegelijk naar de uitgang van de bus te snellen en/of naar het bagagerek voor de sportzak met de wandelschoenen?

Het is goed dat de clubs reeds nadenken over die vragen zodat ze zelf inzicht verwerven in de mogelijkheden van een ‘veilige’ organisatie.