Blijf in je wandelbubbel

Welke zijn de perspectieven voor de wandelsport na de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 (onder voorbehoud van het ministerieel besluit) ?

Volgens de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei 2020 kunnen clubs voor hun eigen leden in beperkte mate wandeluurtjes of oefentochten organiseren. Er moet hiervoor geen aanvraag ingediend worden aan de federatie. De clubs dragen voor deze organisaties zelf de verantwoordelijkheid en moeten zorgen dat alles conform gebeurt volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad

 • Afspraak met max. 20 leden op een bepaalde locatie, de twee begeleiders inbegrepen.
 • Vergeet op geen enkel moment dat heel veel clubleden tot de risicoleeftijd behoren en dat daarom de voorschriften heel nauwkeurig moeten worden opgevolgd.
 • Tijdens het wandelen dient steeds de maatregel rond social distancing van anderhalve meter te worden behouden.  Indien dit niet op een veilige manier kan gebeuren ten opzichte van het verkeer, dient de groep zich in twee op te splitsen.
 • Het dragen van een mondmasker is ten zeerste aangeraden, doch geen verplichting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
 • We adviseren onze clubs om 2 begeleiders/verantwoordelijken te voorzien. Minstens één van beide heeft kennis van de verkeersregels, EHBO. De begeleider dient in bezit van C3 bordje en eventueel fluohesje. Begeleiders stellen zich als volgt op: één vooraan en één achteraan de groep teneinde de verkeersregels en de social distancing maximaal te volgen. Wettelijk is door de Nationale Veiligheidsraad slechts één begeleider/trainer opgelegd!
 • Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, kunnen bij elkaar wandelen.
 • Diverse formules zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met diverse afstanden vertrekkend op een ander uur: bijvoorbeeld de groep die 20 km stapt, vertrekt om 8 uur, de groep van de 15 km om 9 uur en deze van de 8 km om 10 uur.
 • Het is geenszins de bedoeling dat de diverse groepen op welk moment ook samen komen op één locatie.  De maatregel van max. 20 personen dient steeds te worden behouden.
 • Zo de clubs meerdere wandeluurtjes in de week voorzien of minstens iedere week eenmaal samen komen is het belangrijk dat de groep steeds uit dezelfde personen bestaat.
 • We adviseren eveneens om de groepen van max. 20 personen samen te stellen met personen uit de zelfde leeftijdscategorie.
 • We adviseren de clubs om zelf niet in te staan voor bevoorrading onderweg.  De personen die meestappen dienen hun eigen drankje of knabbel van thuis uit mee te nemen.
DSC05745

Er zijn ook clubs die permanente parcours aanbieden. Ze kregen hiervoor toestemming van de plaatselijke overheid om een bepaald parcours uit te pijlen en de pijlen gedurende een paar dagen of weken te laten hangen.

Intussen is het duidelijk dat organisaties nog een hele tijd rekening zullen moeten houden met de sociale afstand van anderhalve meter, mondmaskers en handhygiëne.

We zullen ten gepaste tijde, van zodra een heropstart in het vooruitzicht wordt gesteld, de nodige richtlijnen hiervoor uitsturen. Maar alles is nog teveel in evolutie. We willen vermijden dat we achteraf de richtlijnen moeten bijsturen want het is moeilijk om een eerste communicatie later te herroepen. Er is tegenwoordig al genoeg miscommunicatie. Er moet heel waarschijnlijk pas vanaf 8 juni nieuwe communicatie van onze kant verwacht worden, moment waarop de Nationale Veiligheidsraad van plan is om opnieuw te vergaderen rond nieuwe maatregelen die met de wandelsport te maken kunnen hebben.

Het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw

About the author

%d bloggers liken dit: