Algemene Vergadering Wandelsport Vlaanderen vzw 2020

Op zaterdag 3 oktober 2020 ging in de gebouwen van Confederatie Bouw te Sint-Niklaas, de Statutaire Algemene Vergadering (coronaproof) door voor alle werkende leden van Wandelsport Vlaanderen vzw.

Op de agenda stonden vele nieuwe belangrijke punten, die ter stemming werden voorgelegd.

 • De Statuten, unaniem goedgekeurd door alle aanwezige werkende leden, was vooral een wijziging waarbij alle bestaande vzw’s dienen aan te voldoen, omwille van de nieuwe vzw-wet van 01/01/2020. Zo spreken we voortaan van Bestuursorgaan (BO) en niet meer van Raad van Bestuur, Huishoudelijk reglement wordt Intern Reglement (IR).

Naast de statuten heeft het nieuwe bestuursorgaan, in deze moeilijke tijden, niet stil gezeten. Er werden heel veel wijzigingen/nieuwigheden aangebracht  in de verschillende reglementen van onze federatie. Hierbij enkele voorbeelden van deze veranderingen  die allen werden goedgekeurd.

 • Het Intern Reglement :
  • Vanaf 2022 zullen de nieuwjaarsvieringen georganiseerd worden voor de clubbestuurders en niet meer voor de verdienstelijke wandelaars. Deze laatsten zullen wel nog gevierd worden op een alternatieve manier (omwille van Corona) in 2021.
  • De verkiezingen voor het Regiobestuur zullen vanaf 2021 een andere invulling krijgen. Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor een vrijgekomen regioteamplaats (promotie – kwaliteit – clubondersteuning – kalender – evenementen).
 • Aansluitingsreglement
  • Nieuw is dat naast wandelclubs en aspirant – wandelclubs ook wandelgroepen de mogelijkheid hebben tot aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen vzw.
 • Sportreglement
  • Vanaf 2022 zal er een clubkampioenschap ingevoerd worden. We spreken dan ook niet meer over een Promotocht maar over een Bonustocht. Een Bonustocht die onderworpen wordt aan bepaalde voorwaarden om deze te mogen organiseren.
  • De regio’s worden in de toekomst ingedeeld in subgroepen. Deze zal de volgorde bepalen per regio tot organiseren van de Regionale Wandeldagen.
 • Beleidsplan
  • Het beleidsplan 2021 – 2024 werd voorgesteld met als leidraad het resultaat van de WSVL enquête van het voorjaar. Onze missie – visie – sterke punten – zwakke punten – doelstellingen werden hier ruimschoots uiteengezet.

Dank aan alle aanwezige werkende leden voor deze zeer geanimeerde vergadering. Ook dank aan het Bestuursorgaan voor al het vele voorbereidende werk dat tot deze  nieuwe reglementeringen heeft geleid. Dank aan directeur Roel Soors voor de uiteenzetting van het beleidsplan en aan de voorzitter Lieven Hostens voor de duidelijke uiteenzetting. Binnenkort kan men al deze nieuwe reglementeringen raadplegen op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw.

About the author

%d