Honden aan de leiband: JA of NEE?

Loslopende honden zorgen bij mensen, die hiermee geconfronteerd worden, regelmatig voor een onveiligheidsgevoel. Niet enkel honden die onbeheerd rondlopen, maar ook baasjes die hun hond niet aan de leiband houden, zorgen soms bij wandelaars voor ergernis.

Algemeen geldende wettelijke bepalingen

Moeten honden nu aan de leiband: ja of nee? We kunnen daar heel simpel op antwoorden. In België is er geen algemeen geldende wettelijke bepaling die stelt dat honden altijd en overal in openbare ruimten aan de leiband moeten.

Wat onrechtstreeks wel een algemene bepaling is die van belang is, is artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid. Een hond die niet aan de leiband ligt, is een hond waarover uiteindelijk een stuk controle weg is en die dus schade kan veroorzaken (in het verkeer lopen is zo een mooi voorbeeld). In dit geval is de eigenaar van het dier of degene die zich van de hond bedient steeds aansprakelijk voor de schade die de hond veroorzaakt.

Lokale Regelgeving

Omdat er geen algemene wetgeving bestaat, moet elke gemeente of stad een lokale regeling opstellen en maatregelen nemen om de openbare orde, de veiligheid en de rust van de bevolking te verzekeren. Veel gemeenten hebben dan ook in hun reglement de verplichting opgenomen om alle honden aan de leiband te houden. Daarnaast moeten de zogenaamde gevaarlijke honden steeds een muilband dragen tijdens fokloristische , feestelijke of andere bijeenkomsten in of buiten de bebouwde kom. In het gemeentereglement is vaak ook opgenomen dat uitwerpselen van de dieren op de openbare weg achter laten verboden is. De sanctionerende ambtenaar kan een administratieve boete opleggen en deze kan tussen de 70 à 300 euro belopen.

Bossen en natuurgebieden

honden aan de leiband

Voor bossen, provinciale domeinen of natuurgebieden gelden vaak specifieke reglementen die uitgaan van de beheerder. In de meeste bossen en natuurgebieden zijn honden welkom, maar ze moeten echt wel aan de leiband! Belangrijke kanttekening is dat bovenstaande geldt als leidraad in openbare ruimten. Privéterrein is natuurlijk een heel andere zaak. Hou er tevens rekening mee dat het verboden is om honden of andere dieren aan te hitsen of niet tegen te houden wanneer deze voorbijgangers aanvallen of volgen, zelfs wanneer er geen schade uit volgt.

Uitzonderingen

Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen waar honden niet aan de leiband moeten. Tijdens het uitoefenen van de jacht, op afgesloten private terreinen en op hondenloopzones is het houden van de hond aan de leiband niet verplicht. Kwaadaardige honden moeten ook hier gemuilband worden.

Bron: Politie.be

About the author

%d bloggers liken dit: