Groter wandelnetwerk Bulskampveld

Het Landschapspark Bulskampveld komt met een vernieuwd wandelnetwerk. De bossen Nieuwenhove & Kampveld (Oostkamp) maken voortaan deel uit van het groter wandelnetwerk. Kinderen kunnen er zich uitleven op de speelzones die deel uitmaken van de nieuwe Expeditie Bulskampveld.

Wandelnetwerk Bulskampveld uitgebreid

Het wandelnetwerk Bulskampveld verbindt de toeristische regio’s Brugse Ommeland (West-Vlaanderen) en Meetjesland (Oost-Vlaanderen). De uitbreiding van 150 km naar 225 km zorgt dat het wandelnetwerk nu het hele Landschapspark Bulskampveld aandoet. Via de knooppunten wandel je door historische bosgebieden zoals de Vagevuurbossen, de Vorte Bossen, het Hoogveld en het Provinciedomein Bulskampveld. Er zijn ook heel wat heidelandschappen en majestueuze bosdreven. De bewegwijzering van het netwerk is uitgevoerd in twee richtingen. Via de onthaalpoorten met infoborden, verspreid over het wandelnetwerk, ben je snel op pad.

Nieuw zijn de bossen van Nieuwenhove en Kampveld

Dankzij de inrichtingswerken van de VLM en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid maken de bossen van Nieuwenhove en Kampveld nu ook deel uit van het knooppuntennetwerk. In het kader van het landinrichtingsproject Nieuwenhove-Gruuthuyse zorgde de VLM i.s.m. de gemeente Oostkamp voor een halfverhard fiets- en wandelpad tussen de wijk Nieuwenhove en het afrittencomplex van de E40 en voor de aanleg van een speelzone “Groene Vinger” en een speelzone in de  Waterstraat. Tussen het Nieuwenhovebos en het Kampveld werden enkele bestaande wegen en dreven aangekocht en opengesteld voor de recreant. Volgend jaar komt er nog een buurtpark op een voormalige stockeerplaats van de gemeente Oostkamp (de Legendalesite) met o.m. volkstuintjes en een hondenlosloopzone. Natuur en Bos legde in het Kampveld (kant Waardamme) 2,5 ha speelbos aan met spelelementen in houtsnijwerk. Via 2 nieuwe brugjes over de Rivierbeek zijn deze bossen nu deel van het wandelnetwerk.

Expeditie Nieuwenhovebos

In het Nieuwenhovebos is een vijfde “Expeditie Bulskampveld” klaar. De Expedities zijn avontuurlijke en duurzame wandelroutes van twee à drie kilometer voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun gezelschap. De stier van het Bulskampveld wijst de weg via paaltjes en de kinderen krijgen allerlei opdrachten. Bij de Expeditie Nieuwenhovebos zijn ze gerelateerd aan de Bronstijd. Ze verwijzen zo naar de vele archeologische vindplaatsen uit deze periode in de omgeving van Nieuwenhove.

De expeditie start aan het nieuwe onthaalpunt van het landschapspark Bulskampveld. Dit onthaalpunt bevat een startbord met aanduiding van de recreatieve circuits en de omgeving van het Nieuwenhovebos en een infobord van het bos zelf over het bos.

De stier is de mascotte van het landschapspark.  "Bulskampveld" komt van "bulnas campa", wat "stierenveld" betekent.

Praktisch

Wandelnetwerk Bulskampveld wordt uitgegeven op scheurvrij en waterbestendig papier. De kaart kost € 8,00 en is verkrijgbaar via de webshop van Westtoer (shop.westtoer.be) en Toerisme Oost-Vlaanderen (www.routen.be/webshop). Je kan de kaart ook kopen via het Bezoekerscentrum Bulskampveld, www.west-vlaanderen.be/bulskampveld.

Alle informatie over de Expedities vind je op de vernieuwde Ontdekkingskaart van het Landschapspark Bulskampveld. Deze kaart is gratis te verkrijgen bij Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen. Via www.landschapspark-bulskampveld.be kan je de kaart downloaden, en vind je de aparte routekaartjes en alle praktische informatie over de Expedities.

De nieuwe speelzones bevinden zich langs de Waterstraat en langs het verbindingspad tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat aan de rand van de wijk Nieuwenhove in Oostkamp.

Foto’s Westtoer Brugse Ommeland & VLM

About the author

%d bloggers liken dit: