Algemene Vergadering Wandelsport Vlaanderen vzw 19/06/2021

Op zaterdag 19/06/2021 had in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van Wandelsport Vlaanderen vzw (zaal Confederatie Bouw Waasland).

Na het welkomstwoord van voorzitter Lieven, werd het verslag van 03/10/2020 goedgekeurd. Katrien, van het boekhoudkantoor SBB, gaf vervolgens een uitvoerige toelichting aangaande onze balans- en resultatenrekening. De federatie kon 2020 op financieel vlak, afsluiten met een positief resultaat. Deze winst was vooral te danken aan de Covid-19 steunmaatregelen, maar zeker ook door de vele besparingen die we met de federatie hebben toegepast, o.a. de video vergaderingen van thuis uit.

Er werd aandacht geschonken aan de bijdragen voor 2022. Deze werden reeds uitvoerig besproken, tijdens de infovergaderingen in mei. Enkel het inschrijvingsgeld van de niet-leden naar 3,00 Euro werd door de regio’s ter discussie gebracht. Het bestuursorgaan besloot om over te gaan tot een algemene stemming. Het resultaat : 54 stemmen voor een verhoging en 14 tegen. De verhoging werd dus goedgekeurd. Voor de leden blijft het inschrijvingsgeld 1,50 Euro.

Na de pauze kwamen de respectievelijke federatieteams (promotie – kalender- clubondersteuning – kwaliteit – evenementen) samen om ieder voor zijn domein, een specifieke  vraag te bespreken. De meeste punten naar voor gebracht, zullen op een later tijdstip door de teams verder uitgewerkt worden.

Als slot dankte Lieven alle aanwezigen voor hun actieve deelname aan deze vruchtbare vergadering.

About the author

%d