Onze nieuwe verzekering

Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen vzw, via verzekeringsmakelaar Callant, in zee met verzekeringsmaatschappij Ethias.

Deze verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid.

Als lid van Wandelsport Vlaanderen vzw is men verzekerd :

 • Als men individueel wandelt, 24/24 en 7/7 voor zowel binnen- als buitenland.
 • Op een georganiseerde tocht (= tocht die opgenomen is in de (online)wandelkalender van Wandelsport Vlaanderen vzw) op weg naar en van de wandeltocht.
 • Tijdens een georganiseerde wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw mits men in het bezit is van een geldig inschrijfbewijs.
 • De verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een BBQ, een ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport.
 • Brilschade (enkel bij leden) wordt vanaf 01/01/2022 verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.
 • Hartfalen bij een wandelongeval is enkel verzekerd bij leden.
 • Rechtsbijstand (enkel voor leden): ter verdediging bij schade aan derden, niet bij invorderingen (vergoeding te bekomen voor schade opgelopen door een verzekerde door toedoen van een derde).

Voor de niet-leden :

 • Men is enkel verzekerd tijdens een georganiseerde wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen vzw bij  alleen  lichamelijke ongevallen en BA, enkel mits men in het bezit is van een inschrijfbewijs.

Wordt NU lid van Wandelsport Vlaanderen vzw en geniet van onze uitgebreide wandelverzekering.

Wat te doen bij een wandelongeval?

 • Tijdens een georganiseerde tocht.
  • De organiserende club overhandigt het slachtoffer een medisch attest. 
  • Indien men met de ziekenwagen dient vervoerd te worden, steeds op spoeddienst zeggen dat het om een sportongeval gaat. Men krijgt dan de juiste formulieren. In dit geval dient het medisch attest nadien niet meer ingevuld.
  • Slachtoffer vraagt aan zijn/haar eigen club naar een ongevalsaangifte.  Dit is een dynamische pdf die door het slachtoffer kan ingevuld en doorgestuurd worden.  Bij de aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden bij de mail.  Deze dynamische aangifte is ook terug te vinden op onze website, rubriek ‘Verzekeringen’.  Indien het slachtoffer niet in de mogelijkheid is om dit document in te vullen op PC kan hij/zij hulp vragen aan de club waarmee hij/zij is aangesloten.
 • Buiten een georganiseerde tocht (enkel voor leden!).
  • De documenten opvragen bij zijn/haar eigen club.

Foto’s :  © Shutterstock

About the author

%d bloggers liken dit: