Algemene Vergadering op 01/04/2023

De eerste zaterdag van april is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Wandelsport Vlaanderen vzw. Traditiegetrouw ging deze door in Confederatie Bouw (nu Embuild) te Sint-Niklaas.

Na de verwelkoming van de voorzitter werd er toelichting gegeven door ons boekhoudkantoor SBB, vertegenwoordigt door Katrien De Mesel. Het jaar 2022 werd zoals de voorgaande jaren afgesloten met winst. Nieuw dit jaar was de toelichting door Génia Lippinois die samen met Jos De Bisschop, deel uitmaakt van het Financiële Comité. In kader van Goed Bestuur (Sport Vlaanderen) werken we vanaf 2022 met twee rekeningcommissarissen.

Na deze toelichting werden de jaarrekening en balans unaniem goedgekeurd door de vergadering. Ook een unanieme goedkeuring tot kwijting aan de penningmeester en het Bestuursorgaan.

Door het generen van winst, werden de clubbijdragen 2024 dan ook ongewijzigd gelaten.

Na een korte pauze werden alle overige punten met unanimiteit van stemmen goedgekeurd:

  • het jaarverslag 2022
  • de profielen – oprichting adviserend comité
  • de gedragscodes
  • de aanpassingen van het Aansluitingsreglement, Intern Reglement en Sportreglement.

Na enkele mededelingen uit het Bestuursorgaan, dankte de voorzitter de talrijk opgekomen leden van de Algemene Vergadering voor hun inzet en loyaliteit voor Wandelsport Vlaanderen vzw.

Volgende Algemene Vergadering (verkiezingen) zal doorgaan op zaterdag 07 oktober 2023.

About the author

%d bloggers liken dit: